Projektit / Projekter / Projects

Kosteri Rosan päivittäminen

Rosasta poistettiin 35 vuoden jälkeen maalit ja tehdään uusi pohjustus maalille ja lakalle.

Uppgradering av Koster Rosa

Efter 35 år avlägsnades färgen från Rosa och en ny primer för färg och lack gjordes.

The Upgrading Of Koster Rosa

After 35 years the paint was removed from Rosa and a new primer for paint and varnish was made.

Koster Rosa
Koster Rosa
Advertisement